THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 06:30

2 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách 7.470 tỷ đồng

Theo báo cáo vừa được công bố của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, trong 2 tháng đầu năm, TKV dự kiến nộp ngân sách nhà nước đạt 7.470 tỷ đồng, bằng 36,6% kế hoạch năm. Theo đại diện TKV, tỉ lệ nộp Ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt cao do trong tháng 1/2023, TKV đã thực hiện nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phải nộp của năm 2022 theo quy định.

2 tháng đầu năm 2023, doanh thu Toàn Tập đoàn ước đạt 25.196 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm, bằng 127,8% so với cùng kỳ 2022; trong đó: Doanh thu than đạt 16.334 tỷ đồng, đạt 17,3% KH năm, bằng 148% cùng kỳ. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 3.280 tỷ đồng, ước đạt 14% KH năm và bằng 103% so với cùng kỳ; sản xuất, bán điện 1.809 tỷ đồng, đạt 15,8% KH năm và bằng 85,3% cùng kỳ; sản xuất cơ khí 386,3 tỷ đồng, đạt 12,7% KH năm và bằng 93,4% cùng kỳ; sản xuất, cung ứng Vật liệu nổ công nghiệp 1.013 tỷ đồng, đạt 13,3% KH năm và bằng 153% cùng kỳ; sản xuất kinh doanh khác 2.372 tỷ đồng đạt 13,6% kế hoạch năm, bằng 102,2% cùng kỳ.

Theo báo cáo của Tập đoàn, tháng 2 là tháng có số ngày làm việc ít. Tuy nhiên nhờ bám sát sự lãnh đạo, điều hành của Tập đoàn, kết thúc tháng 2, sản lượng than nguyên khai đạt 3,3 triệu tấn, than nhập khẩu 790 ngàn tấn, than tiêu thụ 3,98 triệu tấn.

373-hoang hon tren cang - tiendungphuthanhgrup@gmail.com

Kết thúc 2 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất 5,71 triệu tấn than nguyên khai; Bốc xúc đất đá 15,2 triệu m3; Tổng số mét lò đào 37.226m; Than tiêu thụ: 7,27 triệu tấn, bằng 15,6% kế hoạch và bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về khoáng sản, sản xuất Alumin quy đổi 240,8 nghìn tấn; tiêu thụ Alumin 224,5 nghìn tấn; tinh quặng đồng 16.079 ngàn tấn, đồng tấm sản xuất 5.335 tấn. Sản xuất điện 1,407 tỷ kWh, đạt 14,7% kế hoạch năm. 

Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất 10.436 tấn; cung ứng đạt 14.275 tấn; sản xuất Nitrat Amon 35.756 tấn đạt 18,8% kế hoạch. 

Cũng trong báo cáo, Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước dự kiến đạt 7.470 tỷ đồng, bằng 36,6% kế hoạch năm. Tỉ lệ nộp NSNN 2 tháng đầu năm đạt cao do trong tháng 1/2023 TKV đã thực hiện nghĩa vụ nộp vào NSNN đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phải nộp của năm 2022 theo quy định.

Tiền lương bình quân Toàn TKV dự kiến đạt 15,7 triệu đồng/người/tháng, bằng 105,2% kế hoạch; trong đó SXT: 16,268 triệu đồng/người/tháng, bằng 105,2% kế hoạch. (tiền lương dự kiến thực chi trong 2 tháng đầu năm 2023 cao hơn kế hoạch là do các đơn vị có các khoản bổ sung tiền lương nhân dịp Tết Nguyên đán 2023). Đặc biệt, 2 tháng đầu năm, toàn Tập đoàn không để xảy tai nạn lao động.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của TKV trong tháng 3/2023 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa hình ảnh, uy tín của Tập đoàn; bên cạnh đó cần tập trung giải quyết cho các đơn vị đang gặp khó khăn từ lĩnh vực than đến khoáng sản, các ban chuyên môn Tập đoàn tiếp tục rà soát lại các quy chế quy định của TKV để sửa đổi cho phù hợp với quy định hiện hành. Nghiên cứu điều chỉnh quy định về công tác tiêu thụ than, để các công ty con đơn vị trực thuộc mua than về pha trộn không phải huy động vốn vay từ các ngân hàng tăng hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn, tiếp tục làm tốt công tác an toàn, bảo vệ môi trường, chăm lo cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động. Đặc biệt TGĐ đề nghị tuổi trẻ TKV phát huy tinh thần của thanh niên, phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu trong tháng 3/2023.

Tháng 3/2023, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 3,56 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,33 triệu tấn; bóc đất tổng số 12,87 triệu m3, đào 22.640m lò; sản xuất Alumina 123 ngàn tấn; sản xuất 850 triệu Kwh điện…

Quang Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh