2 trường hợp có giấy chứng nhận nghỉ việc vẫn không được hưởng bảo hiểm xã hội

05:44 - 29/12/2019
2 trường hợp có giấy chứng nhận nghỉ việc vẫn không được hưởng bảo hiểm xã hội

2 trường hợp có giấy chứng nhận nghỉ việc vẫn không được hưởng bảo hiểm xã hội ( ảnh: Minh họa)

(Dân sinh) - Tại Công văn 4733/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 18/12/2019 nhằm chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội hiện nay.

Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho người có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thuộc trường hợp sau:

 Cơ sở khám chữa bệnh là pháp nhân mà không đăng ký mẫu dấu sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội;

Cơ sở khám chữa bệnh không phải là pháp nhân mà không đăng ký con dấu và mẫu chữ ký của người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế.

2 trường hợp có giấy chứng nhận nghỉ việc vẫn không được hưởng bảo hiểm xã hội - Ảnh 1.

cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản cho người có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thuộc trường hợp đã nêu ( ảnh: Minh họa)

Đồng thời, mọi giấy tờ trong hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm do người lao động cũng như người sử dụng lao động cung cấp như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy khai sinh… đều được kiểm tra, rà soát chặt chẽ hơn.

Ngoài ra, liên quan đến việc thu, chi bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thường xuyên kiểm tra những trường hợp tăng mức đóng bảo hiểm xã hội bất thường đối với thời gian 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Với các trường hợp giảm mức đóng, giảm quá trình đóng mà thời gian này đã tính hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản thì sẽ thu hồi số tiền chênh lệch đã thanh toán…

PHA LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›