THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 02:41

22 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

(Dân sinh) - Hiện cả nước có 22 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Số lượng doanh nghiệp này đã được giữ ổn định trong 2 năm qua. Năm 2020, Bộ Công Thương đã triển khai công tác thanh tra chuyên ngành về chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 1,46 tỷ đồng về các vi phạm hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Tổng doanh thu bán hàng đa cấp năm 2020 của các doanh nghiệp đạt khoảng 15.538 tỷ đồng, tăng hơn 2.863 tỷ đồng (tăng 22.8%) so với năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu bán hàng đa cấp khoảng 9.300 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp dành khoảng 36-37% để chi trả hoa hồng, tiền thưởng cho người tham gia.

Doanh thu bán hàng đa cấp chủ yếu là từ các sản phẩm thực phẩm chức năng (trên 80%) và mỹ phẩm (khoảng 15%).

Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp năm 2020 là 832.385 người, giảm 25% so với cuối năm 2019. Đến hết tháng 6/2021, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp giảm 8,5% còn 761.502 người.

Tổng số thuế các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã nộp ngân sách nhà nước năm 2020 đạt hơn 1.837 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2021 là hơn 1.338 tỷ đồng.

Về cơ bản, các doanh nghiệp đều có website cập nhật thông tin thường xuyên, minh bạch, duy trì hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, khiếu nại và có hệ thống quản lý người tham gia đáp ứng quy định.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp năm

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trong những năm qua đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tập trung vào một số hoạt động chính sau:

Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý bán hàng đa cấp: Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 12/2021.

Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng được sửa đổi song song nhằm đảm bảo tính đồng bộ.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, năm 2020, Bộ Công Thương đã triển khai công tác thanh tra chuyên ngành về chấp hành pháp luật trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 1,46 tỷ đồng về các vi phạm hành chính trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Tại các địa phương, số tiền phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp chỉ hơn 400 triệu đồng, giảm nhiều so với thời gian trước.

Có thể nói, đến nay, hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã cơ bản được kiểm soát một cách hiệu quả, chặt chẽ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai công tác quản lý bán hàng đa cấp theo các nhóm hoạt động chính nêu trên, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức của người dân về bán hàng đa cấp.

Nguyễn Thanh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh