THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 05:02

22 huyện nghèo được hỗ trợ thoát nghèo năm 2025

Theo Quyết định 880/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 22/7/2022 phê duyệt nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025. Theo đó, 22 huyện nghèo sẽ được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến 2025 như sau.
Empty
Empty
infographic 2 (5)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng ưu đãi tại Đắk Lắk

Thoát nghèo nhờ vốn tín dụng ưu đãi tại Đắk Lắk

Chương trình tín dụng chính sách có sức lan tỏa, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của chính quyền các cấp, nhất là các hộ dân, đã kịp thời tiếp sức cho các hộ nghèo có...
20 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh