THỨ BẨY, NGÀY 01 THÁNG 04 NĂM 2023 01:37

3 tháng cuối năm xử lý dứt điểm các vi phạm liên quan đến Công ty Việt Á

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú tại Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua kiểm tra, kết luận 546 tổ chức đảng và 649 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; trong đó phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 90 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 78 đảng viên (có 32 cấp ủy viên).

Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.894 tổ chức đảng, 6.204 đảng viên (tăng 59,69% số tổ chức, tăng 40,68% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2021). Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; phòng chống buôn lậu; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương; thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC…

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng  và 8.926 đảng viên bằng các hình thức. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 72 tổ chức đảng và 4.179 đảng viên, có 1.209 cấp uỷ viên (chiếm 29,93%).

UBKT các cấp giải quyết tố cáo 32 tổ chức đảng và 670 đảng viên; cấp ủy và UBKT các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 83 đảng viên. Kiểm tra về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 2.038 tổ chức đảng; kiểm tra 26.161 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú cho hay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể là một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc xác định đối tượng, nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị còn dàn trải, hình thức; còn có cấp ủy chưa tiến hành kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm…

Về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên.

Cũng theo ông Tú, UBKT Trung ương đã tham mưu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, ban hành Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy; quy định về bảo vệ người tố cáo; quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và xây dựng…

Ông Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Ngoài ra, cũng theo ông Tú, cần tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội (trọng tâm là công tác cán bộ; xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu...).

Ông Tú cũng yêu cầu tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đang thực hiện. Cụ thể là vụ án tại: Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

Ngoài ra, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương kịp thời tự kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về UBKT Trung ương.

Trong 3 tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương.

CHÂU ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh