CHỦ NHẬT, NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2022 10:51

352 chương trình đào tạo được công nhận chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31-8-2022.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, cả nước có 352 chương trình đào tạo đại học được đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi các tổ chức kiểm định nước ngoài. Các tổ chức kiểm định nước ngoài tham gia đánh giá, gồm: Mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường đại học ASEAN; Ủy ban Văn bằng Pháp; Hội đồng Kiểm định kỹ thuật và công nghệ, Hoa Kỳ; Hội đồng Kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh, Hoa Kỳ; Quỹ Kiểm định các chương trình quản trị kinh doanh quốc tế...

Ngoài ra còn có 548 chương trình được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước; 805 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá...

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh