THỨ TƯ, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 09:46

383 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách 383 ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022, trong đó có 34 ứng viên giáo sư, 349 ứng viên phó giáo sư.

Trước đó, số ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 gồm 394 người (36 ứng viên Giáo sư và 358 ứng viên Phó Giáo sư).

Tuy nhiên, số ứng viên không đạt đủ tiêu chuẩn tại vòng xét duyệt cuối cùng là 11 người, gồm 2 ứng viên Giáo sư và 9 ứng viên Phó Giáo sư.

Toàn cảnh phiên họp thứ X, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

Toàn cảnh phiên họp thứ X, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

20 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có tỷ lệ 100% xét đạt (không ứng viên nào bị loại ở vòng xét duyệt cuối) gồm: Cơ học, Cơ khí - Động lực, Công nghệ Thông tin, Dược học, Điện - Điện tử - Tự động hóa, Giao thông Vận tải, Giáo dục học, Hóa học - Công nghệ thực phẩm, Khoa học An ninh, Khoa học Trái đất - Mỏ, Kinh tế, Luật học, Luyện kim, Ngôn ngữ học, Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học, Toán học, Triết học - Xã hội học - Chính trị học, Văn học, Xây dựng - Kiến trúc và Y học.

7 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành có một số ứng viên không được xét đạt như sau:

Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý giảm 1 ứng viên Giáo sư; còn lại 3 ứng viên Giáo sư và 19 ứng viên Phó Giáo sư được xét đạt (tỷ lệ 96%).

Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học quân sự giảm 1 ứng viên Phó Giáo sư; còn lại 19 ứng viên Phó Giáo sư được xét đạt (tỷ lệ 95%).

Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học giảm 1 ứng viên Phó Giáo sư; còn lại 2 ứng viên Giáo sư và 16 ứng viên Phó Giáo sư được xét đạt (tỷ lệ 95%).

Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp giảm 1 ứng viên Phó Giáo sư, còn lại 15 ứng viên Phó Giáo sư được xét đạt (tỷ lệ 94%).

Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản giảm 2 ứng viên Phó Giáo sư; còn lại 3 ứng viên Giáo sư và 10 ứng viên Phó Giáo sư được xét đạt (tỷ lệ 87%).

Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi giảm 1 ứng viên Giáo sư; chỉ còn lại 6 ứng viên Phó Giáo sư được xét đạt (tỷ lệ 86%).

Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục Thể thao giảm 4 ứng viên Phó Giáo sư, còn lại 4 ứng viên Phó Giáo sư được xét đạt (tỷ lệ 50%).

Riêng Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học không có ứng viên nào trong danh sách xét duyệt sau khi 1 ứng viên Phó Giáo sư duy nhất bị loại từ vòng xét duyệt của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2022, việc công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phản ánh tính công khai, minh bạch của quá trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh