(Dân sinh) - Bộ Công an ban hành Thông tư 55/2021/TT-BCA, theo đó, hướng dẫn cụ thể cách thức người dân thực hiện thông báo lưu trú từ ngày 1/7/2021.

Việc thông báo lưu trú được áp dụng đối với trường hợp nêu tại khoản 6 Điều 2 Luật Cư trú 2020. Khi người dân khi tới nơi khác trong thời gian ít hơn 30 ngày phải thực hiện thông báo lưu trú đầy đủ.

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP đang áp dụng hiện nay, hành vi không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú sẽ bị phạt tiền từ 100.000 – 300.000 đồng.

4 cách thông báo lưu trú từ ngày 1/7/2021 - Ảnh 1.

 

Tác giả: TRẦN HUYỀN

04/07/2021