9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH

(Dân sinh) - 9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 1.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 2.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 3.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 4.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 5.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 6.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 7.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 8.

9 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy Bộ LĐ-TB&XH - Ảnh 9.


Vân Khánh-Ảnh Mạnh Dũng-Thiết kế Trần Huyền