94 đơn vị được xét nghiệm COVID-19 trong cả nước

(Dân sinh) - Bộ Y tế cho biết, tính đến ngày 19/01/2021, đã có 94 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.
94 đơn vị được xét nghiệm COVID-19 trong cả nước - Ảnh 1.

 

TRẦN HUYỀN