THỨ BA, NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2022 10:29

ACV bán đấu gia thành công toàn bộ cổ phần lần đầu ra công chúng

Ngày 10/12/2015, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Airports Corporation of Vietnam - ACV) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng thực hiện nghi thức đánh cồng chúc mừng sự kiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của ACV

 

Số lượng cổ phần bán đấu giá trong đợt  IPO này của ACV là 77.804.122 cổ phần (tương ứng 3,47% vốn điều lệ). Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/ cổ phần. Giá khởi điểm chào bán là 11.800 đồng/cổ phần.Tổng cộng có 306 nhà đầu tư đăng ký đấu giá mua cổ phần, trong đó có 266  nhà đầu tư cá nhân trong nước, 12 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, 11 nhà đầu tư tổ chức trong nước và 17 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 114.039.300 cổ phần, bằng 146% lượng cổ phần chào bán, trong đó cá nhân trong nước đăng ký mua: 13.014.800 cổ  phần; cá nhân nước ngoài đăng ký mua: 175.400 cổ phần; tổ chức trong nước đăng ký mua: 16.150.100 cổ phần; tổ chức nước ngoài đăng ký mua 84.699.000 cổ phần.

Kết thúc phiên đấu giá, ACV đã bán thành công toàn bộ 77.804.122 cổ phần lần đầu ra công chúng (tương đương 3,47% vốn điều lệ) của Công ty mẹ  - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, với giá đấu thành công bình quân là 14.344đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán đấu giá là 1.116.032.738.200 đồng.

Sau đợt bán cổ phần lần đầu ra công chúng, ACV sẽ tiếp tục bán gần 448,6 triệu cổ phần (tương đương 20% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, hiện đang quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước (bao gồm 7 cảng hàng không quốc tế và 15 cảng hàng không quốc nội) trong đó có 21 cảng hàng không đang khai thác, góp vốn vào một số công ty con và công ty liên kết.

Việc hợp nhất 3 Tổng công ty đã tạo sức mạnh to lớn cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cả về nguồn vốn và nguồn nhân lực nhằm thực hiện nhất quán chiến lược phát triển Tổng công ty thành doanh nghiệp mạnh trong ngành hàng không khu vực và thế giới, bảo đảm an ninh an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển nhanh và bền vững, góp phần củng cố an ninh quốc phòng, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hội nhập với khu vực và thế giới.

Và với việc cổ phần hóa, chuyển đổi Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang loại hình doanh nghiệp cổ phần sẽ mở ra con đường phát triển mới, bền vững hơn, tạo nền tảng để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam huy động được mọi nguồn lực xã hội cho tiến trình phát triển của Tổng công ty.

Lê Hoàng/Lao động và Xã hội

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh