THỨ TƯ, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2022 11:06

Ai có nghĩa vụ chịu án phí ly hôn sơ thẩm?

Theo Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, nghĩa vụ chịu án phí ly hôn sơ thẩm được quy định như sau.
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh