THỨ HAI, NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2023 05:31

Ai được cộng điểm ưu tiên khi thi vào ngành công an?

(Dân sinh) - Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an nhân dân được cộng điểm ưu tiên, nếu thuộc một trong các trường hợp sau.
infographic 6

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh