THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 05:05

An Giang: 36.400 người lao động chưa trở lại thị trường lao động

(Dân sinh) - Hiện Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã có dữ liệu của 36.400 người lao động đang hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội chưa trở lại thị trường lao động.

Theo ông Đặng Hồng Tuấn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, 36.400 người lao động đang hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội chưa trở lại thị trường lao động thuộc các ngành nghề: Chế biến thủy sản, may mặc, giày da, vận tải, khách sạn, nhà hàng, du lịch…

An Giang đang đẩy nhanh đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho người lao động sau dịch Covid-19.

An Giang đang đẩy nhanh đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho người lao động sau dịch Covid-19.

Cũng theo ông Tuấn, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh An Giang có nhu cầu tuyển dụng lao động  liên hệ Bảo hiểm xã hội tỉnh sẵn sàng hỗ trợ cung cấp nguồn lao động (Phòng Quản lý thu: Điện thoại 02963.857.138 hoặc địa chỉ Email: qlt@angiang.vss.gov.vn) để được cung cấp thông tin chi tiết. 

Đây là hoạt động tích cực hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, An Giang tổ chức tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 20.000 người (số lao động nữ được học nghề nghiệp chiếm ít nhất 41,5%), số lượng tốt nghiệp là 15.000 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 68%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 27%. Đưa 200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Giữ tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%.

KIM ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh