THỨ BẨY, NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2022 10:57

An Giang: Phấn đấu năm 2022 có thêm 9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới

(Dân sinh) - Năm 2022, An Giang phấn đấu có thêm 9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; nâng cao và thu nhập bình quân các xã nông thôn mới đạt 55 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93%.

Năm 2022, An Giang tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện xây dựng xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; trong đó ưu tiên tập trung 6 xã điểm cuối năm 2021 và 9 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn năm 2022, các xã nông thôn mới nâng cao. 

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, chính sách về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển cho giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu, ấp nông thôn mới; huyện nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu rộng và thiết thực bằng nhiều hình thức và nội dung. 

Trong triển khai xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp an toàn, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn. 

Trong triển khai xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Trong triển khai xây dựng nông thôn mới, tỉnh An Giang chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Theo UBND tỉnh An Giang, kết quả thực hiện các Bộ tiêu chí về nông thôn mới nâng cao trong năm 2021, An Giang có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 xã.  

Tuy nhiên, năm 2021, các địa phương gặp rất nhiều khó khăn do nguồn vốn trung ương, tỉnh chưa được phân bổ. UBND tỉnh An Giang đã có cuộc họp về xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các xã có kế hoạch hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó dự kiến có 5-6 xã có thể đủ điều kiện công nhận xã nông thôn mới. 

Hiện toàn tỉnh An Giang có 60 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; trong đó có 42 xã đạt 19 tiêu chí; 11 xã đạt 18 tiêu chí; 5 xã đạt 17 tiêu chí; 1 xã đạt 16 tiêu chí và 1xã đạt 15 tiêu chí. Hiện các xã tiếp tục duy trì mức độ đạt chuẩn sau khi được công nhận.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh