THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2022 08:42

An Giang tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2022”

(Dân sinh) - "Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2022” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang, đặc biệt làm chuyển biến tích cực công tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học.

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2022” được diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 15/9. Trong đó, cao điểm là thời gian tựu trường đến ngày khai giảng năm học (từ ngày 29/8 đến ngày 5/9/2022). 

Tháng hành động nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt làm chuyển biến tích cực công tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học, nâng dần tỷ lệ học sinh các cấp đi học so với dân số độ tuổi, nâng chất công tác phổ cập giáo dục,… 

Đồng thời tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội trong việc cùng chăm lo cho trẻ trong độ tuổi đến trường, nâng dần tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, đặc biệt là bỏ học trong hè, từng bước nâng cao hiệu quả đào tạo. 

Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2022” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang.

"Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2022” nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Huy động mọi nguồn lực xã hội, tăng cường công tác phối hợp để cùng chăm lo sức khỏe, hỗ trợ vật chất, tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội để học tập, đặc biệt là đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từng bước nâng cao ý thức trong nhân dân, đề cao tinh thần hiếu học, nêu gương về vượt khó học tốt,… hướng đến mục tiêu xây dựng An Giang trở thành một xã hội học tập. 

Theo Kế hoạch, An Giang tăng cường công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác vận động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học trong hè; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

PV

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh