Xóa nghèo ở Quỳnh Nhai (Sơn La): "Xây dựng mô hình điểm, cầm tay chỉ việc cho người dân"

(Dân sinh) - Từ một huyện nghèo, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tự nhiên không có nhiều thuận lợi, lại trải qua giai đoạn khó khăn di dân tái định cư để triển khai thủy điện Sơn La, nhưng Quỳnh Nhai đã biến những khó khăn thành lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, Quỳnh Nhai cùng 7 huyện nghèo khác trong cả nước được Chính phủ đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo.

25/09/2020 15:14

Xóa nghèo ở Quỳnh Nhai (Sơn La): "Xây dựng mô hình điểm, cầm tay chỉ việc cho người dân"