"Chúng ta có rất nhiều tấm gương thoát nghèo..."

(Dân sinh) - Đánh giá cao ý thức thoát nghèo của người dân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu, chúng ta có rất nhiều tấm gương sáng. "Hình ảnh cụ Đỗ Thị Mơ ở Thanh Hóa là một điển hình. Nhưng không chỉ có vậy, chúng ta có rất nhiều tấm gương như cụ Mơ chứ không phải chỉ một cụ Mơ. Nhiều người tự nguyện không nhận chính sách, trả chính sách để nhường cho người khác".

01/10/2020 16:40

"Chúng ta có rất nhiều tấm gương thoát nghèo..."