BHXH tỉnh Hải Dương: Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN

(Dân sinh) - BHXH tỉnh Hải Dương cho biết, sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành tại địa phương, trong đó có việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, phù hợp, an toàn để ứng phó với dịch Covid-19.

20/02/2021 06:21

BHXH tỉnh Hải Dương: Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN