Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp không quá 1 ngày làm việc

(Dân sinh) - Với nỗ lực cao nhất nhằm khẩn trương đưa những chính sách hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHTN) đến với người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ), ngày 26/7, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2218/BHXH-TST tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

27/07/2021 11:49

Đảm bảo giải quyết các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp 
không quá 1 ngày làm việc