Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHXH cho người nghèo lên 50%

(Dân sinh) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công văn đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo, từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

11/05/2021 08:36

Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHXH cho người nghèo lên 50%