Một năm nhiều dấu ấn đột phá của Cục Bảo trợ Xã hội

(Dân sinh) - Năm 2020, trước tình hình thiên tai, dịch bệnh, Cục Cục bảo trợ Xã hội đã trình, tham mưu cho Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ ban hành nhiều quyết sách quan trọng trong việc trợ giúp đột xuất đồng bào các tỉnh gặp khó khăn, đồng thời tham mưu cho Bộ LĐ-TB&XH tổ chức thành công Hội nghị tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng, đánh dấu một mốc mới quan trọng của ngành công tác xã hội tại Việt Nam.

20/01/2021 16:38

Một năm nhiều dấu ấn đột phá của Cục Bảo trợ Xã hội