Nhiều chương trình hỗ trợ, mô hình sinh kế đến tay phụ nữ nghèo vùng biên giới

Trong 3 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các đơn vị tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, tạo nhiều mô hình sinh kế giúp người dân thoát khỏi cảnh khó khăn.

26/09/2020 17:53

Nhiều chương trình hỗ trợ, mô hình sinh kế đến tay phụ nữ nghèo vùng biên giới