Lai Châu: Giảm hơn 17.000 hộ nghèo

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Lai Châu dự ước giảm hơn 17.000 hộ nghèo, thu nhập bình quân hộ nghèo đạt 880.000 đồng/người/tháng, cao gấp 1,76 lần so với năm 2015.

28/11/2020 07:33

Lai Châu: Giảm hơn 17.000 hộ nghèo