Xử lý tiền ký quỹ của 1628 lao động EPS làm việc ở Hàn Quốc đã hết hạn hợp đồng lao động

Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo về việc xử lý tiền ký quỹ của 1.628 lao động đi làm việc ở Hàn Quốc đã hết hạn hợp đồng lao động trước ngày 31/12/2020.

22/03/2021 16:03

Xử lý tiền ký quỹ của 1628 lao động EPS làm việc ở Hàn Quốc đã hết hạn hợp đồng lao động