31 điểm mới trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi)

(Dân sinh) - Chiều 13/11, với tỷ lệ thán thành rất cao lên đến 93,36% (450/454 đại biểu có mặt tán thành), Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) chính thức được Quốc hội thông qua, trong đó có nhiều quy định mới rất đáng chú ý.

15/11/2020 15:21

31 điểm mới trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi)