Hàn Quốc cho phép lao động Việt hết hạn hợp đồng ở lại đến năm 2022

Nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực làm việc thời vụ, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc vừa thông báo tiếp tục cho phép người lao động nước ngoài làm việc theo Chương trình EPS hết hạn hợp đồng được phép chuyển sang làm lao động thời vụ tạm thời đến tháng 3/2022.

24/02/2021 13:31

Hàn Quốc cho phép lao động Việt hết hạn hợp đồng ở lại đến năm 2022