An sinh

Plan International Việt Nam ra mắt Ban Tham vấn Thanh niên 2020

“Sự tham gia của thanh niên vào hoạt động của Plan là rất cần thiết không chỉ tại Việt Nam mà ở cả các nước khác trên thế giới. Bởi chúng tôi tin rằng không ai trên thế giới này có thể hiểu trẻ em gái và thanh niên bằng chính các em. Giờ là lúc toàn thế giới cần nhìn nhận thanh niên với tư cách là lãnh đạo của tương lai” – bà Anne-Birgitte Albrectsen – Tổng giám đốc tổ chức Plan International khẳng định điều này tại Chương trình ra mắt Ban Tham vấn Thanh niên 2020.

02/09/2020 11:08

Plan International Việt Nam ra mắt Ban Tham vấn Thanh niên 2020