THỨ HAI, NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2022 07:23

Aptis - chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi

(Dân sinh)- Aptis, chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BGD&ĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
Aptis, chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi. Ảnh minh họa.

Aptis, chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi. Ảnh minh họa.

Ngày 11/11/2022, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty TNHH ETE Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ và Phát triển giáo dục thời đại và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

Như vậy, Aptis - Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BGD&ĐT ngày 26/7/2022 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang đốc thúc phía Hội đồng Anh hoàn thiện nốt các thủ tục để cấp phép chương trình IELTS. Đồng thời, việc cấp phép cho các chứng chỉ khác đang khẩn trương thực hiện.

Theo Quyết định phê duyệt, các bên liên quan có trách nhiệm tuân thủ luật pháp Việt Nam, những cam kết, kế hoạch, đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

 

Đối tượng dự thi là người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis. Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh an toàn, bảo mật trước, trong và sau kỳ thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy đình của Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) và pháp luật Việt Nam. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty trách nhiệm hữu hạn ETE Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Phát triển giáo dục thời đại có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi với các cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi; gửi báo cáo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25/6 và 25/12 hàng năm) và khi có sự thay đổi khác tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng). Đồng thời, các công ty trên chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm thi. 

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis của các bên theo Quyết định này và hồ sơ liên kết của các bên. 

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty trách nhiệm hữu hạn ETE Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Phát triển giáo dục thời đại và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) là 5 năm tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành. 

Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, một số quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP còn chưa cụ thể. Vì vậy, Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định cụ thể về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam.

Nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật, theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BGD&ĐT ngày 26/7/2022 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Thông tư số 11/2022/TT-BGD&ĐT cụ thể hóa các yếu tố bảo đảm chất lượng theo quy định của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

THANH HÒA

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh