THỨ TƯ, NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2023 03:03

Bắc Giang: Chỉ đạo thực hiện tốt quy định về các khoản thu trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có văn bản gửi Chủ tịch UBND và phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc về chỉ đạo thực hiện tốt quy định về các khoản thu trong trường học và hoạt động dạy thêm, học thêm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua UBND và phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện khá tốt các quy định về các khoản thu trong trường học và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số nơi để xảy ra sai sót, tồn tại cần được chỉ đạo khắc phục.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chuyên môn, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện tốt các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bắc Giang và hướng dẫn của Sở GDĐT về thực hiện các khoản thu trong trường học và quản lý dạy thêm, học thêm. Bên cạnh đó, chú trọng chỉ đạo công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định về quy trình, cơ chế thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học và hoạt động dạy thêm, học thêm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các tập thể, cá nhân sai phạm (nếu có).

Cùng với công tác tuyên truyền, Sở Giáo dục và Đào tạo giao các phòng thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu Giám đốc Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị thuộc Sở về việc thực hiện các quy định về các khoản thu trong trường học và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tích cực tham mưu với Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chủ động kiểm tra việc thực hiện các quy định về các khoản thu tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Ngoài ra, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các nhà trường và cơ sở có tổ chức dạy thêm thuộc thẩm quyền trên địa bàn quản lý để kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có).

"Thủ trưởng các đơn vị, trường học (có tổ chức dạy thêm, học thêm) chủ động tự kiểm tra, rà soát hồ sơ về thực hiện các quy định về các khoản thu trong nhà trường và quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm để rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đúng quy định của pháp luật...", Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh