THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2022 07:46

Bắc Giang hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3)

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản số 2753/UBND-KTTH chỉ đạo về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đợt 3).

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan lập danh sách các cơ sở lưu trú du lịch và danh sách cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 cung cấp cho Công ty Điện lực Bắc Giang, các đơn vị bán lẻ điện để thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện.

Theo đó, thực hiện giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế hoàn chỉnh việc lập danh sách các cơ sở trên xong trước ngày 17/6 gửi Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo thực hiện; tiếp tục cập nhật, bổ sung nếu có phát sinh.

VH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh