Sở Y tế tỉnh Bắc Giang vừa có thông báo khẩn số 67 về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tất cả những người đi đến địa điểm sau cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi số điện thoại đường dây nóng.

10 nhóm đối tượng 1

Tác giả: TRẦN HUYỀN

13/10/2021