CHỦ NHẬT, NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2022 07:34

Bắc Giang phối hợp hiệu quả xoá nghèo đối với hộ người có công

UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ ký kết hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng thoát nghèo theo Kế hoạch 1161/KH-UBND ngày 21/3/2022 về thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo người có công với cách mạng thoát nghèo năm 2022. Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới giai đoạn 2021-2025 cho thấy, tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 180 hộ người có công nghèo, cận nghèo. Trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Sơn Động với 31 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 70,5% và 98 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 72%. Nhiều gia đình có người thường xuyên ốm đau, bệnh tật phải điều trị kéo dài, không có khả năng lao động, nguồn thu nhập chính dựa vào trợ cấp của Nhà nước.

Empty

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp và huyện Sơn Động ký kết phối hợp hỗ trợ các hộ người có công thoát nghèo năm 2022.

Bằng nhiều hình thức vận động, quyên góp của các tổ chức, đoàn thể và nội lực của các gia đình, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ 49 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Về nhu cầu thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, tiếp cận thông tin, nước sạch, vệ sinh... tại các hộ được bảo đảm.

Thực hiện Kế hoạch 1161/KH-UBND ngày 21/3/2022 về hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo là người có công với cách mạng thoát nghèo năm 2022, một số cấp ủy, chính quyền như Lạng Giang, Tân Yên, Lục Ngạn đã tích cực vào cuộc.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng chí Mai Sơn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xóa nghèo đối với các hộ người có công.

UBND các huyện chỉ đạo rà soát các tiêu chí, đối thoại với các hộ nghèo, cận nghèo để xác định nguyên nhân, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với từng hộ. Quan tâm hỗ trợ việc làm, phương tiện sinh kế để giúp các hộ thoát nghèo bền vững.

UBND huyện Sơn Động cần làm việc cụ thể với các đơn vị tham gia hỗ trợ hộ gia đình người có công để thống nhất phương án giúp đỡ thiết thực, khả thi. Để bảo đảm kinh phí thực hiện các mục tiêu xóa nghèo cần tăng cường huy động hỗ trợ xóa nghèo thông qua các nguồn lực, vận động gây quỹ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động sự tham gia của xã hội, cộng đồng để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên toàn tỉnh. Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các điển hình cá nhân, tổ chức tích cực tham gia, nỗ lực thoát nghèo, phê phán những trường hợp chưa làm tốt, lợi dụng chính sách của Nhà nước để hưởng lợi.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Sơn Động đã ký kết chương trình hỗ trợ, giúp đỡ các hộ người có công thoát nghèo trong năm 2022 với 15 đơn vị, doanh nghiệp.

Tiến Luyến (BBG)

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh