THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2023 01:13

Bắc Kạn: Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 - 2,5%/năm

(Dân sinh) - Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025.
Bắc Kạn đã phát huy thế mạnh của từng địa phương trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Bắc Kạn đã phát huy thế mạnh của từng địa phương trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn thông tin, trong năm 2022, tổng số vốn thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh là trên 213 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương trên 206 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 6,1 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 43% kế hoạch.

Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt 2,66%, vượt mục tiêu đề ra (giảm từ 27,37% xuống còn 24,71%). Các huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 53,44% xuống còn 49,99%, không đạt mục tiêu đề ra.

Tỷ lệ hộ cận nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 10,50% xuống còn 10,03%.

Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 -  2025, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 4 - 5% trở lên.

Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Về Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1 + đợt 2) tiếp nhận 21,452 tỷ đồng, hiện đã triển khai hỗ trợ được 352 hộ nghèo.

Mục tiêu năm 2023, tỉnh tiếp tục phân bổ hỗ trợ đợt 3 với kinh phí đã huy động được để đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; tiếp tục huy động nguồn lực, tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện đảm bảo chất lượng công trình.

Hoàng Long

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh