THỨ BA, NGÀY 28 THÁNG 03 NĂM 2023 07:20

Bạc Liêu phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo giảm còn dưới 1%

(Dân sinh) - Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, tính đến đầu năm 2023, tỉnh đã giảm được 4.264 hộ nghèo (từ 5,09% xuống còn 3,19% so với đầu năm 2022). Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo giảm còn dưới 1%.

Tỉnh Bạc Liêu đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với tổng nguồn vốn trên 235 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, hộ nghèo bình quân giảm còn dưới 1%; trong đó, khu vực nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; khu vực thành thị giảm còn dưới 1%; không có hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Năm 2023, Bạc Liêu phấn đấu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo.

Năm 2023, Bạc Liêu phấn đấu giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo.

Để đạt được kết quả đó, Bạc Liêu đề cao hệ thống chính trị ở cơ sở đối với công tác giảm nghèo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác giảm nghèo. Đồng thời, đảm bảo nguồn vốn vay cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu phấn đấu mỗi năm vận động Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Vì người nghèo đạt ít nhất 100 tỷ đồng. Các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhận hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 3.000 hộ nghèo, cận nghèo hàng năm.

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh