Bạc Liêu: Tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

11:38 - 10/09/2020
Bạc Liêu: Tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Tặng nhà tình thương cho hộ nghèo (Ảnh: Trần Yến).

(Dân sinh) - UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020, để xây dựng các chính sách an sinh xã hội phù hợp.

Theo đó, mục đích của việc rà soát nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội hằng năm.

Việc rà soát sẽ được thực hiện theo đúng quy trình và bộ công cụ rà soát của Bộ LĐ-TB&XH, trên tinh thần bảo đảm dân chủ, công khai, xác định đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương.

Theo nội dung kế hoạch, đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý; một số hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng địa phương chủ động phát hiện thấy hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm có khả năng rơi vào diện nghèo, cận nghèo.

Phạm vi rà soát là thực hiện tại 64 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình.

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu các nội dung chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

DIỆU LINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›