THỨ TƯ, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2022 12:36

Bắc Ninh: Gần 900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2022

Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bắc Ninh có 882 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 7.648 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong 04 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 882 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 7.648 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,67 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,29%, đứng thứ 3 cả nước.

Bắc Ninh: Gần 900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2022.

Bắc Ninh: Gần 900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4/2022.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 464 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại; 623 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 91 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 97 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động…

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.891 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 326.726 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,43 tỷ đồng.

Trong đó, 11.238 Công ty TNHH 1 thành viên; 5.160 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 3.034 Công ty Cổ phần; 458 Doanh nghiệp tư nhân và 01 Công ty hợp danh.

Ngoài ra, có 1.057 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ là 6.729 tỷ đồng.

CHU LƯƠNG

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh