CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2022 04:40

Bắc Ninh hướng dẫn quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh vừa có hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà.
Empty

   

   

   

  

Empty

   

   

   

  

Empty

TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Đến năm 2025, nâng cao năng lực y tế trường học gắn với y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Đến năm 2025, nâng cao năng lực y tế trường học gắn với y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

Đến năm 2025, 100% chính quyền các cấp ở địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức...
8 giờ trước
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh