THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2022 02:22

Bắc Ninh: Mục tiêu giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người

(Dân sinh) - Ngày 28/10, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 497/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu trung bình hằng năm giảm 4% tần suất tai nạn lao động chết người, tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp và 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động.

Trên 90% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp huyện và trong Ban Quản lý khu công nghiệp được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động.

Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ; 80% số người làm công tác ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ.

Tỉnh đặt mục tiêu có trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về ATVSLĐ. Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ.

Trên 80% người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật. 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp. Về cơ cấu kinh tế, khu công nghiệp - xây dựng chiếm 77,3%, dịch vụ chiếm 16,1%, nông - lâm - thủy sản chiếm 2,7%.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 796.608 người (chiếm 54,4% dân số); lao động khu vực kinh tế Nhà nước chiếm 7,3%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước chiếm 54,7%; lao động khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 38,0%.

Tỷ lệ lao động khu vực công nghiệp - xây dựng là 58,8%; dịch vụ là 29,5%, nông - lâm - thủy sản là 11,7%...

Những năm qua, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi doanh nghiệp, người lao động và góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của do tai nạn lao động gây ra, tỉnh Bắc Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền những quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), chính sách và chế độ bảo hộ lao động.

Nguyễn Thanh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh