THỨ BẨY, NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2022 03:21

Bắc Ninh nằm trong Top đầu cả nước về các chỉ số kinh tế - xã hội

Năm 2021, tổng sản phẩm (GRDP) tỉnh Bắc Ninh tăng 6,9%, đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 13 cả nước. GRDP bình quân đầu người đứng thứ 4, thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 5 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt 33,257 nghìn tỷ đồng, vượt 19,56% dự toán năm… có 5/15 chỉ tiêu đứng đầu toàn quốc là: Giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học; tỷ lệ trạm y tế chuẩn Quốc gia.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung cho biết, năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự chỉ đạo tập trung, sát sao của các cấp ủy Đảng cùng sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tinh thần dân chủ, an toàn, đúng luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,07%.

Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, không làm gián đoạn chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng toàn cầu đưa kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,9%, đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 13 cả nước. GRDP bình quân đầu người đứng thứ 4; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ  5 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt 33,257 nghìn tỷ đồng, vượt 19,56% dự toán năm.

Bắc Ninh nằm trong Top đầu cả nước về các chỉ số kinh tế - xã hội

Bắc Ninh nằm trong Top đầu cả nước về các chỉ số kinh tế - xã hội

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị thành lập thành phố Từ Sơn từ ngày 1/11/2021; tỉnh đã hoàn thành Đề án thành lập thị xã Thuận Thành, Quế Võ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều chuyển biến tích cực: chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) vượt lên đứng thứ 4/63 (tăng 46 bậc); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đứng thứ 9/63 (tăng 7 bậc); chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PCI duy trì trong nhóm 10 tỉnh tốt nhất.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,2 tỷ USD. Cấp mới đăng ký đầu tư 58 dự án trong nước, với tổng vốn 22,64 nghìn tỷ đồng; thành lập mới 2.334 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 28,62 nghìn tỷ đồng.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt được kết quả toàn diện, cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn: xếp thứ 7 toàn quốc về tỷ lệ đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; thứ 6 toàn quốc và thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng về số thí sinh đạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; có 4 học sinh dự thi khu vực với 1 học sinh đạt giải Khuyến khích và 1 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Âu; thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học có 1 dự án đạt giải Nhất cấp Quốc gia và giải Ba quốc tế.

An sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; hỗ trợ cho người lao động và Nhân dân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 224 tỷ đồng; vận động, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 hơn 546 tỷ đồng. Nâng mức hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15% (theo chuẩn mới).

Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lương Tài; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thiện và sử dụng dữ liệu dân cư cho phòng chống dịch; công tác đối ngoại được mở rộng…

Với chủ đề “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiểm soát tốt dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5 - 6%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 92 tỷ USD; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 30.567 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 77,1 triệu đồng; thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp đạt 1 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 43%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%...

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của Thành phố trực thuộc Trung ương

Đánh giá kết quả đã đạt được trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan nhấn mạnh, năm 2021 đã kết thúc với nhiều khó khăn nhưng cũng là một năm Bắc Ninh có nhiều thành công. Dưới sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nổi bật là Đảng bộ tỉnh đã sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống với Chương trình hành động gồm 93 đề án, báo cáo trọng tâm và 27 chương trình lớn. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong công tác phòng, chống dịch, nhiều giải pháp chuyển hướng, thích ứng kịp thời, linh hoạt, sáng tạo “chưa từng có tiền lệ” đã được triển khai hiệu quả như: “3 cùng”, “3 nhất”, “6 an” và tập trung tiêm vắc xin (đứng thứ 3 toàn quốc); hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp; đối tượng khó khăn; được Trung ương và nhân dân đánh giá cao và là điểm sáng trong toàn quốc.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn đảm bảo đời sống, sức khỏe, tính mạng của nhân dân và tổ chức nhiều Hội nghị đối thoại; xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Bắc Ninh có 14/15 chỉ tiêu Quốc gia đánh giá đứng trong tốp 10, trong đó có 5/15 chỉ tiêu đứng đầu toàn quốc là: Giá trị sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học; tỷ lệ trạm y tế chuẩn Quốc gia.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm kỷ niệm 190 năm thành lập, 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, năm bản lề tiếp tục tạo đà và thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trên cơ sở đó cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị mình một cách phù hợp.

Tăng cường chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo hướng quyết liệt, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ; thực hiện phương châm thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của chính quyền các cấp; quyết liệt cải cách hành chính.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới đảm bảo phù hợp với pháp luật và điều kiện thực tiễn. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiệu quả, thực chất. Tập trung rà soát những khó khăn, vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ sau đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp…

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 6 khu công nghiệp mới thành lập; ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ thân thiện môi trường. Chú trọng phát triển, thu hút các nhà đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ logistics,... đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, kết nối với nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững; quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao; xây dựng các mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và rà soát, xử lý các tồn tại, vướng mắc trên các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, bất động sản, tài nguyên, môi trường, tài chính. Tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu của Thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thành Đề án công nhận đô thị Tiên Du, Yên Phong đạt chuẩn đô thị loại IV; đề án thành lập thị xã Quế Võ, Thuận Thành...

Quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa học công nghệ, an sinh xã hội... Chú trọng phát huy giá trị Dân ca Quan họ và văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc; đề nghị UNESCO sớm công nhận nghề Tranh dân gian Đông Hồ.

Triển khai linh hoạt các phương án, hình thức dạy và học, đảm bảo chất lượng, an toàn phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng các phương án ứng phó với cấp độ dịch phức tạp hơn; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế; triển khai nhanh, hiệu quả tiêm vắc xin Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt công tác. Nâng cao hiệu quả hoạt động các cấp chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Củng cố quốc phòng-quân sự địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về một số nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không được lơ là, chủ quan; đảm bảo sản xuất vụ xuân; lưu thông hàng hóa; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động chăm lo cho người có công, người nghèo, công nhân lao động đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh; kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912-09/7/2022); chú trọng đảm bảo nguồn lao động sau tết Nguyên Đán.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh