THỨ HAI, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2021 06:34

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Quý IV năm 2021

Chiều ngày 18/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị Quý IV năm 2021. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi, đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ và các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ.
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ Bộ đã thảo luận 2 nội dung: Góp ý vào báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác tháng 11 và 12 năm 2021; Cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong 10 tháng đầu năm, những công việc, nhiệm vụ về cơ bản đã đạt yêu cầu, đảm bảo tiến độ. Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, nhất là những nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo Bộ và Ban cán sự Bộ tin tưởng giao phó.

Tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt trình bày Báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác tháng 11 và 12 năm 2021 của Đảng ủy Bộ. Trong 10 tháng đầu năm, Đảng bộ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin, định hướng dư luận tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ đảng viên của toàn Đảng bộ.

Chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối. Công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX, được quan tâm chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai kịp thời, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt là thời điểm sau Đại hội XIII của Đảng, trước và trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026…

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư BCH Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư BCH Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ LĐTBXH, tập trung vào 7 giải pháp để nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ, bao gồm: 1) Nâng cao nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và yêu cầu phải nâng cao chất lượng chi bộ; 2) Nâng cao chất lượng đảng viên, chi ủy và vai trò nêu gương của Bí thư chi bộ; 3) Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 4) Đổi mới phương thức lãnh đạo của chi ủy, phối hợp với thủ trưởng đơn vị lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 5) Thực hiện tốt việc quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; 6) Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại đối với chi bộ và đảng viên; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng; 7) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với chi bộ.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng khẳng định, những nhiệm vụ, công tác mà BCH Đảng bộ Bộ triển khai trong 10 tháng đầu năm 2021 đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo, đặc biệt trong công tác chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Thứ trưởng ghi nhận, tiếp thu ý kiến thảo luận của BCH Đảng bộ về dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ, qua đó sẽ hoàn thiện và ban hành Nghị quyết trong thời gian tới.

NGUYỄN SÍU - MẠNH DŨNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh