Bạn đọc viết

Bổ nhiệm cán bộ là con lãnh đạo: Nếu đúng, hãy để thời gian trả lời!

(Dân sinh) - Việc bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt cán bộ là con em các đồng chí lãnh đạo rất nhạy cảm, nhưng không vì thế mà không làm. Hiện nay chúng ta cũng không thiếu gì con em các đồng chí lãnh đạo được đào tạo bài bản, tự khẳng định bản thân… Nếu họ hội tụ các yếu tố, có đức, có tài thì tại sao chúng ta lại không tạo cho họ cơ hội chứng minh năng lực của mình mà cứ xoay quanh câu chuyện "họ là con ông nào"?

02/03/2021 11:23

Bổ nhiệm cán bộ là con lãnh đạo: Nếu đúng, hãy để thời gian trả lời!