THỨ NĂM, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2022 09:22

Ký ức những người con Tây Nguyên nhớ về Bác Hồ

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thời khắc lịch sử thiêng liêng ấy luôn được toàn dân tộc khắc cốt ghi...
3 tháng trước
Ký ức những người con Tây Nguyên nhớ về Bác Hồ
Báo dân sinh