Người có bằng lái xe hạng B1, B2 được phép điều khiển phương tiện ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

Empty
2000px 2 (1)
Empty

Tác giả: Đồ hoạ TRẦN HUYỀN

26/06/2022