THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 08:02

Huyện Vũ Thư (Thái Bình):

Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của DN, sớm đưa Cụm công nghiệp Vũ Hội vào hoạt động

UBND huyện Vũ Thư cho biết, sẽ có biện pháp tiến hành bảo vệ thi công, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp để doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án Cụm Công nghiệp (CCN) Vũ Hội tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụm công nghiệp Vũ Hội được thành lập năm 2015 theo Quyết định số 3422/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình. Đến năm 2018, tại quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 05/09/2018, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Vũ Hội của Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát, chấp thuận cho công ty là nhà đầu tư.

Quyết định 2212 của UBND tỉnh Thái Bình, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Vũ Hội.

Quyết định 2212 của UBND tỉnh Thái Bình, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Vũ Hội.

Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Thái Bình liên quan đến Dự án CCN Vũ Hội. UBND huyện Vũ Thư đã ra thông báo thu hồi đất, Quyết định thu hồi đất, tuyên truyền thuyết phục vận động và ban hành một số quyết định cưỡng chế thu hồi đất để có mặt bằng sạch triển khai thực hiện Dự án.

 Ngày 31/08/2022 UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định 1952/QĐ-UBND cho Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát thuê 67.659,9 m2 đất thuộc địa giới hành chính xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư để sử dụng vào mục đích xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Vũ Hội, thời hạn thuê đất kể từ ngày 31/08/2022 đến hết ngày 05/09/2067. Sau quyết định 1952/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát thuê đất. Ngày 03/02/2023 đại diện huyện Vũ Thư phối hợp với UBND xã Vũ Hội đã tiến hành giao đất trên thực địa cho Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát. Đến nay mọi thủ tục về đất đai và xây dựng đối với giai đoạn 1 CCN đã hoàn tất. Nhà đầu tư đã là chủ sử dụng đất hợp pháp và được quyền tiến hành thi công dự án.

Empty
Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình cho Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát thuê đất để thực hiện dự án.

Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình cho Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát thuê đất để thực hiện dự án.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và được cấp phép xây dựng, vào đầu tháng 3 Công ty Cổ phần Xuân Trường Phát đã tập trung nguồn lực để triển khai thi công san lấp mặt bằng. Tuy nhiên trong quá trình thi công Dự án một số người dân đã ra phản đối đơn vị thi công.

Liên quan đến Dự án đầu tư, xây dựng CCN Vũ hội, ông Nguyễn Bá Lục, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Từ khâu quy hoạch đến khâu giải phóng mặt bằng, Dự án đã thực hiện theo đúng trình tự và các quy định của pháp luật, Phó chủ tịch Nguyễn Bá Lục còn nhấn mạnh: “Đây là Dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội (Điều 62, Luật Đất đai 2013)”. Vì thế, ngay từ đầu để triển khai thực hiện dự án này có hiệu quả, huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan và địa phương tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc phát triển CCN đối với sự thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn.

Cùng với đó, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất kinh doanh. Chính quyền địa phương và bộ phận giải phóng mặt bằng của huyện cũng đã tuyên truyền, vận động, yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm các quy định, chính sách pháp luật về đất đai, đồng thời khuyến khích nhà đầu tư hỗ trợ người dân để ổn định cuộc sống; nhưng một số hộ dân nghe theo sự lôi kéo vẫn không chấp hành chính sách đất đai của nhà nước.

 Để đảm bảo an ninh trật tự. UBND huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn cùng chính quyền cơ sở tiếp tục tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chính sách pháp luật đất đai đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ bà con nhân dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng, nếu người dân vẫn cố tình cản trở doanh nghiệp thi công, gây rối trật tự công cộng, UBND huyện sẽ thành lập tổ công tác chỉ đạo lực lượng bảo vệ thi công, khi đó sẽ xử lý nghiêm những người có hành vi chống đối theo quy đinh của pháp luật, Phó Chủ tịch huyện Vũ Thư cho biết thêm.

Công Lý

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh