THỨ BẨY, NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2021 12:09

Bắt đầu kiểm toán dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Thông tin trên được ông Hồ Đức Phớc - Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết vào ngày 12/9.

 

Bắt đầu kiểm toán dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông từ ngày 12/9

 

 

Công tác kiểm toán dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã bắt đầu từ ngày 12/9. Mục tiêu của kiểm toán tại dự án xác định tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính dự án. Đồng thời, đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán của Nhà nước và các quy định của hiệp định vay vốn.
Bên cạnh đó, việc kiểm toán dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cũng nhằm đánh giá tính kinh tế trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư, phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quá trình thực hiện và xác định trách nhiệm cá nhân, tập thể để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
Nội dung kiểm toán bao gồm nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật có liên quan kể từ khi triển khai dự án đến ngày 30/6/2018. Thời hạn kiểm toán là 60 ngày bắt đầu từ ngày công bố.
Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông có tổng mức đầu tư ban đầu là 552,86 triệu USD, sau đó được điều chỉnh lên 868,04 triệu USD. Dự án có chiều dài 13km, với 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có bốn toa xe với tổng chiều dài 79m, trong đó toa đầu dài 20m, toa giữa dài 19,5m. Tốc độ thiết kế tối đa của đoàn tàu là 80km/giờ, tốc độ khai thác trung bình lớn hơn hoặc bằng 35 km/giờ, sức chở khoảng 960 người, tối đa 1.326 người. Dự kiến khi đi vào khai thác ở giai đoạn đầu tần suất chạy tàu 5 - 6 phút/chuyến, về sau sẽ nâng lên 2 - 3 phút/chuyến, mỗi giờ vận chuyển tối đa được 28.500 hành khách. Thời hạn hoàn thành của dự án được ấn định lại là cuối tháng 12/2018.

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh