THỨ BẨY, NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2023 11:11

Bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khoá XIII

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khoá XIII đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đến dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đến dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7.

Hội nghị Trung ương 7 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để nhìn lại và đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XIII.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Từ kinh tế xã hội đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa đầu nhiệm kỳ khoá XIII vừa qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh bài học Phải bám sát Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng tuần theo đúng kế hoạch; đồng thời nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực; tiếp tục duy trì định kỳ hằng tháng cuộc họp của lãnh đạo chủ chốt tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; tạo sự lan toả đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cả hệ thống chính trị.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị dự phiên bế mạc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị dự phiên bế mạc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổng Bí thư cũng yêu cầu từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.

P.V

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh