THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2022 04:54

BHXH TP.HCM xác nhận cho hơn 19.000 đơn vị đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Sáng ngày 18/7, sau hơn 01 tháng triển khai thực hiện, BHXH TP.HCM cho biết đã xác nhận có 19.726 đơn vị với 683.306 lao động nộp hồ sơ hợp lệ để hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận là 19.726 đơn vị với 683.306 lao động.

Tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận là 19.726 đơn vị với 683.306 lao động.

Theo đó, đối với Người lao động đang làm việc quy định tại Điều 4 Chương II Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 15.761 đơn vị với 648.594 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đối với Người lao động quay trở lại thị trường lao động quy định tại Điều 8 Chương III Quyết định 08/2022/QĐ-TTg: BHXH TP.HCM đã xác nhận cho 3.965 đơn vị với 34.712 lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Như vậy, tổng số đơn vị nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan BHXH xác nhận là 19.726 đơn vị với 683.306 lao động.

Thời gian tới đề nghị các đơn vị lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị. Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu.

IMG-4191

Trường hợp đơn vị thực hiện lập hồ sơ không đúng đối tượng theo quy định, chậm trễ hồ sơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Mẫu số 02, Mẫu số 03 của đơn vị, cơ quan BHXH đang quản lý đơn vị sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động, chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp cho cơ quan BHXH. Trường hợp danh sách đơn vị không khớp đúng so với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý thì cơ quan BHXH trả lại Danh sách kèm Phiếu hướng dẫn gửi cho đơn vị để bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời.

Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh