THỨ BẨY, NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2022 02:35

BHXH Việt Nam bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, trước những thách thức, khó khăn đó, BHXH Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có nhiều kết quả rất quan trọng trên nhiều mặt, thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch COVID-19, bảo đảm tốt nhất quyền lợi người dân.

Chiều 10/1, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại điểm cầu BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố cùng 672 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện thành công các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Sau khi nghe báo cáo của BHXH Việt Nam và nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã gợi mở, nêu một số vấn đề quan trọng để BHXH Việt Nam hoàn thiện báo cáo, đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2021, đất nước ta tiếp tục phải chống đỡ với những khó khăn, thách thức rất lớn, trong đó có đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã tác động tiêu cực tới tất cả các mặt KT-XH của đất nước, thu nhập của người dân.

Trước những thách thức, khó khăn đó, BHXH Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có nhiều kết quả rất quan trọng trên nhiều mặt.

Trước hết, BHXH Việt Nam đã thích ứng linh hoạt với diễn biến dịch COVID-19, bảo đảm tốt nhất quyền lợi người dân. Cụ thể, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đã kịp thời triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia bảo hiểm, cũng như an toàn phòng, chống dịch COVID-19, với nhiều phương thức sáng tạo, linh hoạt như: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, chi trả lương hưu tại nhà,…

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã đề xuất, triển khai thực hiện thành công các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

BHXH Việt Nam đã chủ động tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho người lao động, người sử dụng lao động. Đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả gói hỗ trợ trên 38.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ.

Để triển khai nhanh nhất, hiệu quả nhất gói hỗ trợ đến tận tay người lao động, người sử dụng lao động, BHXH Việt Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có để đẩy nhanh tiến độ giải ngân; phát huy lợi thế của hệ thống công nghệ thông tin, rút gọn tối đa các công đoạn, thủ tục và thời gian chi trả.

Chỉ sau 5 ngày, BHXH Việt Nam đã hoàn thành việc thông báo điều chỉnh mức đóng (giảm từ 1% xuống 0%) vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 363.000 nghìn đơn vị sử dụng lao động, tương ứng 9,676 triệu lao động với số tiền khoảng 7.595 tỷ đồng; đã chi trả chế độ hỗ trợ cho 12.941.196 lao động với số tiền khoảng 30,73 nghìn tỷ đồng. Đến nay, cơ bản gói hỗ trợ trên đã được thực hiện xong, đạt được đồng thuận rất cao của các đối tượng thụ hưởng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: ĐTSố người tham gia BHXH tự nguyện tăng 28,9%

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: ĐTSố người tham gia BHXH tự nguyện tăng 28,9%

Năm 2021, trong điều kiện KT-XH gặp nhiều khó khăn, độ bao phủ bảo hiểm vẫn tăng lên, đây là thành công rất lớn. Đặc biệt là có hơn 1,45 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức. Con số này cao hơn 1,96% so với chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, một thành công nữa rất đáng ghi nhận là năm 2021, công tác chuyển đổi số của ngành BHXH đã có bước chuyển mình quan trọng. Chuyển đổi rất nhanh, bài bản, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành (hoàn thiện kho cơ sở dữ liệu của hơn 98 triệu dân; ứng dụng “VssID - bảo hiểm xã hội số”,…).

Về công tác thanh tra, kiểm tra, năm 2021, BHXH Việt Nam đã tập trung đổi mới từ phương pháp, cách thức thanh tra, kiểm tra, kết hợp giữa giải pháp truyền thống với thanh tra theo phương thức điện tử. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, giải pháp này đã giúp tăng hiệu quả, chất lượng, giảm nhân lực, thời gian thanh tra, kiểm tra.

Với những kết quả nổi bật trên, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng và biểu dương tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quán triệt triển khai, vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích trên, góp phần ổn định, phát triển KT-XH của đất nước, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trong thời gian chống dịch COVID-19.

Mở rộng độ bao phủ, giải quyết chế độ kịp thời, thuận tiện

Trong năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đề nghị ngành BHXH Việt Nam cần tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả.

Theo đó, BHXH Việt Nam cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ để tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan rà soát, hoàn thiện thể chế, chiến lược, quy hoạch trong lĩnh vực BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT; rà soát các vướng mắc pháp luật liên quan đến quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và sớm đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phù hợp với các Nghị quyết của Trung ương, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam.

Tiếp tục mở rộng độ bao phủ, đẩy mạnh phát triển số người tham gia BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT; giải quyết chế độ bảo hiểm chính xác, kịp thời, thuận tiện; tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ người dân, khuyến khích giải quyết hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và chi trả không dùng tiền mặt.

Phó Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả chế độ, chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng chế độ bảo hiểm, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, lãng phí, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT. Tập trung thu hồi các khoản chi sai mục đích, sai quy định, các khoản nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam phải quản lý các quỹ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT an toàn, bền vững và hiệu quả, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển KT-XH của đất nước và bảo đảm an sinh xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính; chống tiêu cực, tham nhũng.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, bảo đảm thông suốt, chính xác, nhanh chóng, an toàn, tạo thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông theo hướng đa dạng, linh hoạt, thiết thực, để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, BHYT. “Nhận thức của người dân, doanh nghiệp có thông thì chính sách bảo hiểm mới dễ đi vào cuộc sống”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Nhấn mạnh yếu tố quan trọng hàng đầu là yếu tố con người, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo BHXHVN đặc biệt quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nhân dân.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba cho 4 tập thể, cá nhân thuộc BHXH Việt Nam.

HOÀI THU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh