CHỦ NHẬT, NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2022 05:05

Bình Dương đã tiếp nhận hơn 1 triệu lượt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tính đến cuối ngày 16/8, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 1 triệu lượt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động (NLĐ) ở 7.945 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 725,7 tỷ đồng.

Theo đó, trong tổng số hơn 1 triệu lượt hồ sơ đề nghị có hơn 945.000 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và hơn 98.000 lao động hỗ trợ quay lại thị trường lao động. Trong số 9 huyện, thị, thành phố của tỉnh, TX.Tân Uyên có số lượng lao động làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cao nhất với 401.699 NLĐ trong doanh nghiệp và NLĐ quay trở lại thị trường lao động. Đứng thứ 2 là TX.Bến Cát với 299.771 NLĐ, tiếp đó là TP.Dĩ An 145.672 NLĐ, TP.Thuận An là 113.660 NLĐ, còn lại là các địa phương khác.

Hiện tỉnh đã phê duyệt cho 865.927 NLĐ nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền hơn 572 tỷ đồng. Số hồ sơ đã được phê duyệt sẽ sớm giải ngân đến tận tay NLĐ. 

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết  thời gian qua, Bình Dương triển khai quyết định rất nghiêm túc, làm sao để bảo đảm tiền của Nhà nước đến tay NLĐ một cách chính xác, đúng đối tượng được hỗ trợ. Tỉnh phấn đấu hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ này cho NLĐ trong thời gian sớm nhất.

UBND tỉnh yêu cầu người sử dụng lao động khẩn trương thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; căn cứ trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động huy động nguồn lực của đơn vị để kịp thời tổng hợp, rà soát, phân loại để lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu người sử dụng lao động khẩn trương thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; căn cứ trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động huy động nguồn lực của đơn vị để kịp thời tổng hợp, rà soát, phân loại để lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo quy định.

Trước đó, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đề nghị:

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, hướng dẫn cho người sử dụng lao động nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Công văn số 2070/UBND-VX ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu người sử dụng lao động khẩn trương thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; căn cứ trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động huy động nguồn lực của đơn vị để kịp thời tổng hợp, rà soát, phân loại để lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nhân lực, thiết bị để đảm bảo tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ theo quy định; bố trí nhân sự làm cả ngày thứ bảy, chủ nhật để tiếp nhận, xử lý hồ sơ đảm bảo kịp tiến độ quy định. Tập trung chỉ đạo sát sao, theo dõi tiến độ việc thực hiện chi trả hỗ trợ theo quy định. Thực hiện việc cung cấp các Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến Công an cấp huyện trên địa bàn quản lý để thống kê, bổ sung thông tin, rà soát, đối chiếu làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo UBND cấp xã kiểm tra, đôn đốc và giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác nhận đơn của người lao động phải khẩn trương thực hiện đúng trách nhiệm trong việc xác nhận đảm bảo kịp, đúng thời gian quy định. Trường hợp đơn vị, cá nhân nào không hợp tác, gây khó khăn trong việc xác nhận đơn cho người lao động thì phải xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ quan báo, đài tăng cường đưa tin, bài để tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về chính sách của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Sở Tài chính khẩn trương thực hiện cân đối, bố trí nguồn kinh phí đã được Bộ Tài chính bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách các địa phương để đảm bảo kịp thời công tác giải ngân, chi trả đối với các Quyết định hỗ trợ đã được phê duyệt, sớm đưa chính sách đến với người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo triển khai làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật để tiếp nhận, xử lý hồ sơ đảm bảo kịp tiến độ quy định.

PHA LÊ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh