THỨ BẨY, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2021 06:11

Bình Phước: Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng

(Dân sinh) - Tỉnh Bình Phước đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 31%, đào tạo chuyên môn kết hợp đào tạo trình độ ngoại ngữ giao tiếp.

Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Phước (Chương trình 339) vừa có kế hoạch triển khai thực hiện chương trình trong thời gian tới. 

Theo đó, Chương trình 339 nhằm tăng cường số lượng và chất lượng nguồn nhân lực gắn với quá trình chuyển biến về cơ cấu nguồn nhân lực, đảm bảo khai thác và sử dụng nguồn nhân lực một cách tối ưu nhất.  

Nhiệm vụ sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh; là lực lượng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch; lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực gắn với đào tạo và hội nhập quốc tế. 

Lao động có chuyên môn và ngoại ngữ tốt.

Lao động có chuyên môn và ngoại ngữ tốt.

Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 31%, đào tạo chuyên môn kết hợp đào tạo trình độ ngoại ngữ giao tiếp. Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng khoảng 40.000 lao động; 100% công chức, viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ phải đạt chuẩn trình độ theo tiêu chuẩn; 100% các hệ thống quản lý văn bản, các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp chữ ký số điện tử; các ứng dụng phải được liên thông với nhau từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện.

Đến năm 2030, hoàn thành việc xây dựng và đưa vào triển khai thực hiện diện rộng hệ thống chính quyền điện tử từ cấp tỉnh đến cơ sở theo mô hình của Gartner: Thông tin, giao tiếp, tương tác, giao dịch và chuyển hóa.

Bà Huỳnh Thị Hằng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, trong thời gian tới, Các đơn vị liên quan cần phối hợp với cơ quan thường trực là Sở LĐ-TB&XH tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các kế hoạch, đề án của chương trình trong tháng 12/2021. Năm 2022 sẽ triển khai thực hiện chương trình theo kế hoạch.

KIM ANH

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh