THỨ TƯ, NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2021 08:13

Bình Phước: Đạt kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(Dân sinh) - Với chủ trương chú trọng công tác giải quyết việc làm, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, trong năm 2019 tỉnh Bình Phước đã giải quyết việc làm cho 43.590 lao động, đào tạo nghề cho 7.749 lao động, giảm 1.917 hộ nghèo…

Gải quyết việc làm đạt hiệu quả

Trong năm 2019, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng tốt… thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng; công tác giải quyết việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách xã hội được các cấp, các ngành hết sức quan tâm; công tác khám chữa bệnh được duy trì tốt; quốc phòng an ninh luôn đảm bảo, công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được tăng cường.

Cụ thể, trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. trong năm qua tỉnh Bình Phước đã giải quyết việc làm cho 43.590/35.000 lao động, đạt 124,54% kế hoạch năm; Đào tạo nghề cho 7.749/6.000 lao động, đạt 129,15% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; Giảm 1.917 hộ nghèo, đạt 117% so với kế hoạch. Hiện nay, toàn tỉnh có 6.697 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,57%/tổng số hộ dân, trong đó có 3.379 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 50,45%/tổng số hộ nghèo.

Bình Phước: Đạt kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Trong năm 2019 tỉnh Bình Phước đã giải quyết việc làm cho 43.590 lao động, đào tạo nghề cho 7.749 lao động.

Giải quyết dứt điểm giảm 23 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, đến cuối năm 2019, Bình Phước không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng; Đang xây dựng và dự kiến hoàn thành việc xây dựng 46 căn nhà cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trong tháng 01/2020; Công tác quản lý mộ và nghĩa trang liệt sĩ đều thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,2%, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 131.544 người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 4.019 người, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 120.070 người và các đối tượng tham gia có xu hướng phát triển tốt và ngày càng gia tăng. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế luôn hài hòa với đảm bảo an sinh xã hội.

Chú trọng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Bình Phước là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với khoảng 196.446 người, chiếm khoảng 20,14% tổng dân số toàn tỉnh. Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách, chương trình dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm và đạt kết quả tích cực, đã làm cho đời sống người đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện. Tuy nhiên tốc độ giảm nghèo của các hộ nghèo dân tộc thiểu số còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trong tổng số hộ nghèo ngày càng gia tăng.

Trước thực trạng đó và với quyết tâm thực hiện giảm nghèo bền vững cũng như chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh ủy Bình Phước đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện "Chương trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030". Tỉnh đã huy động, tập trung mọi nguồn lực, tích hợp các chính sách đẩy mạnh công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó tập trung hỗ trợ các nhu cầu thực tế của hộ nghèo như hỗ trợ xây dựng nhà ở, sửa nhà, hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, hỗ trợ con giống, nông cụ, nước sinh hoạt,… với 1.928 nhu cầu cần hỗ trợ, tương ứng với số tiền 73,969 tỷ đồng.

Với sự chung sức, nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, đến nay, toàn tỉnh đã giảm 1.166 hộ nghèo dân tộc thiểu số, đạt 117% so với kế hoạch. Dự kiến sau khi tổng kết Kế hoạch giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 sẽ tiếp tục thực hiện giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trong năm 2020.

Bình Phước: Đạt kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm và chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh Bình Phước còn ít vì gặp khó khăn về chi phí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tỉnh Bình Phước còn tồn tại tình trạng nguồn lao động của tỉnh chất lượng còn thấp; đội ngũ lao động chất lượng cao, công nhân lành nghề vẫn còn rất thiếu so với nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó, vấn đề giải quyết việc làm gặp nhiều khó khăn, nhất là việc thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp, trong các khu công nghiệp. Mặt khác, sự dịch chuyển lao động từ các tỉnh đến Bình Phước là rất lớn, lao động mùa vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn có thu nhập cao hơn nên việc thu hút lao động vào làm việc khu vực công nghiệp và dịch vụ rất khó khăn, đặc biệt đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong những năm qua (từ năm 2013 đến nay), nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm (cả nguồn Trung ương và nguồn địa phương) không được phân bổ mới đã ảnh hưởng nhiều đến các chỉ tiêu giải quyết việc làm mới theo kế hoạch đã được UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài rất nhiều, nhưng còn gặp khó khăn về chi phí đi xuất khẩu, do họ không thuộc diện chính sách nên không được vay vốn đi xuất khẩu lao động do đó, số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài của tỉnh còn ít.

XUÂN TRƯỜNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh