THỨ SÁU, NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2022 11:28

Bình Phước: Hỗ trợ trên 120 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19

(Dân sinh) - UBND tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ trên 120 tỷ đồng cho các nhóm đối tượng khó khăn vì dịch Covid-19. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành hỗ trợ cho 13.999 người, với số tiền gần 9,9 tỷ đồng.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch, quyết định triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68, 116, 126 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Các địa phương trong tỉnh và các đơn vị liên quan đã khẩn trương triển khai các chính sách, phân công rõ người, rõ việc, thường xuyên theo dõi tiến độ hoàn thành, đảm bảo chính sách đến được các đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.  

Bên cạnh đó, với sự nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và sự đóng góp hỗ trợ của các cá nhân, doanh nghiệp, tỉnh đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ chăm lo đời sống người dân, đặc biệt đã dành nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện hỗ trợ cho người dân Bình Phước đang ở TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.  

Người dân khó khăn vì dịch Covid-19 được nhận tiền hỗ trợ.

Người dân khó khăn vì dịch Covid-19 được nhận tiền hỗ trợ.

Cụ thể về hỗ trợ người lao động, tổng số người lao động đã được hỗ trợ là 83.457/94.152 người (đạt tỷ lệ 82%), trong đó có 2.395/3.027 hộ kinh doanh được hỗ trợ (đạt tỷ lệ 79%). Tổng số tiền hỗ trợ đã chi trên 120 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền chi hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do trên 75 tỷ đồng.     

Đối với các đối tượng khác theo chính sách riêng của tỉnh, đã hỗ trợ cho 9.627 người có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai với tổng kinh phí trên 6,9 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thành hỗ trợ cho 13.999 người, với số tiền gần 9,9 tỷ đồng.

KIM ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh