THỨ BẨY, NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2023 09:46

Bình Phước nỗ lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc

(Dân sinh) - Năm 2023, tỉnh Bình Phước phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn (Ảnh minh họa)

Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn (Ảnh minh họa)

Hiện nay, Bình Phước còn 2.879 hộ nghèo, chiếm 1,03% trên tổng số hộ dân, trong đó có 1.696 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 58,7% tổng số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Cùng với quyết tâm giảm nghèo vùng đồng bào DTTS, tỉnh Bình Phước đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế giúp đồng bào thoát nghèo bền vững.

Từ các nguồn lực hỗ trợ, được các sở, ngành, địa phương triển khai hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo DTTS trên địa bàn tỉnh giảm mạnh.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2019-2022, toàn tỉnh đã giảm 5.198 hộ nghèo DTTS, đạt 129,8% chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra, đưa hộ nghèo DTTS từ 4.545 hộ (đầu năm 2019), chiếm 52,76% xuống còn 516 hộ (cuối năm 2021), chiếm 43,36% trong tổng số hộ nghèo.

Riêng năm 2022, do áp dụng chuẩn nghèo mới nên số hộ nghèo DTTS tăng lên 2.820 hộ, chiếm 57,91% trong tổng 4.870 hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo DTTS là 2.820 hộ. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh đã thoát được 2.481 hộ nghèo, đạt 115% so với kế hoạch.

Trong đó đã giảm được 1.166 hộ nghèo là đồng bào DTTS (đạt 115%).

Năm 2023, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo DTTS trên địa bàn; giải quyết đất ở cho 48 hộ; giải quyết nhà ở cho 629 hộ (xây dựng mới nhà ở cho 431 hộ và sửa chữa nhà ở cho 198 hộ); hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ.

Nguyễn Thanh

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh