Bộ LĐ-TB&XH: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính

17:25 - 31/05/2019

Ngày 31/5 tại Vĩnh Phúc, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong thực thi công vụ.

 

Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Bộ LĐ-TB&XH Bùi Tôn Hiến 

 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Hiệu trưởng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Bộ LĐ-TB&XH Bùi Tôn Hiến nhấn mạnh: “Công tác cải cách hành chính phải gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phong cách phục vụ và thực hiện văn hóa công sở là khâu đột phá của toàn ngành… Đây là một trong những mục tiêu quan trọng và là sự tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin và văn phòng”.

Hiệu trưởng Bùi Tôn Hiến thông tin thêm, tại hội nghị công bố chỉ số cả cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 do văn phòng Chính phủ tổ chức, trong các bộ, ngành được xếp hạng, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục có những bước cải thiện đáng kể, được xếp thứ 10/18 bộ, ngành. Kết quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các đơn vị trong Bộ. Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ kiến tạo, tiến tới chính phủ điện tử, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

 

Các đại biểu tham dự.

 

Năm 2018, công tác cải các hành chính của Bộ tiếp tục có những tiến bộ với một số kết quả như: Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bộ hoàn thành 100% đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; Hoàn thành 3 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao (tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đã trình Chính phủ ban hành 6 Nghị định…

Các đơn vị thuộc Bộ đã được phê duyệt vị trí việc làm, bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tất cả các đơn vị quản lý hành chính thuộc Bộ đã được giao biên chế và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định. Việc xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ LĐ-TB&XH phiên bản 1.0; Xây dựng Trung tâm dự liệu Giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế; Vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Trước đó, Bộ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vận hành Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Triển khai hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ nghèo, cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội.

HÀ HIỀN DŨNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Xem thêm
  • Xem thêm ›