THỨ NĂM, NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2021 12:00

Bộ LĐ-TB&XH và Trung ương Đoàn ký kết Chương trình phối hợp

Ngày 25/11, lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ LĐ-TB&XH và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tham dự lễ ký kết.

Cùng tham dự lễ ký kết có các Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ LĐ-TB&XH; Các Bí thư Trung ương đoàn, lãnh đạo các ban, phòng thuộc Trung ương đoàn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ký kết Chương trình phối hợp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ký kết Chương trình phối hợp.

Tất cả vì tương lai thế hệ trẻ của đất nước

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ LĐ-TB&XH và Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã cùng nhau đánh giá hiệu quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020 và quyết định những nội dung trọng tâm phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng đánh giá, nội dung báo cáo kết quả Chương trình phối hợp đã nêu tương đối đầy đủ, lãnh đạo hai bên cũng đã xem xét và cho ý kiến.

Thay mặt ngành LĐ-TB&XH, Bộ trưởng cảm ơn và chúc mừng những kết quả, thành tựu mà tuổi trẻ cả nước, đặc biệt là những nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã đạt được trong chặng đường vừa qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và các Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, các Bí thư Trung ương Đoàn chứng kiến lễ ký kết.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và các Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, các Bí thư Trung ương Đoàn chứng kiến lễ ký kết.

“Tôi tán thành 8 điểm của Chương trình phối hợp giữa hai bên. Tuy nhiên, quan trọng nhất là làm sao để chuyển tải nội dung phối hợp đi vào cuộc sống. Làm sao để chương trình phối hợp phải thiết thực, cụ thể, hành động đi vào cuộc sống”, Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết, ngay sau lễ ký kết sẽ giao Văn phòng Bộ và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng công văn của Bộ trưởng kèm theo Chương trình này để chỉ đạo toàn bộ hệ thống Ngành. Yêu cầu tập trung các việc thiết thực với tuổi trẻ Việt Nam gồm: Lực lượng thanh niên nói chung, quan tâm đến các thanh niên yếu thế và thứ ba là quan tâm đến nhóm thanh niên tiên tiến đi đầu.

Bộ trưởng giao các cục, vụ triển khai: “Nói là phải làm, phải hành động bằng trái tim, không nói chung chung. Bộ sẽ triển khai nội dung Chương trình phối một cách thiết thực. Nội dung ký kết là khung cơ bản nhưng quan trọng là phối hợp giữa hai bên, tất cả vì tương lai thế hệ trẻ của đất nước”.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng những thành tựu đạt được của ngành LĐ-TB&XH trong 5 năm qua từ xây dựng thể chế chính sách đến triển khai thực hiện đã đóng góp vào thành tích chung của sự phát triển đất nước.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao Chương trình phối hợp giữa hai bên của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH trong thời gian qua.

Về Chương trình phối hợp trong giai đoạn mới, Bí thư thứ Nhất Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, nội dung Chương trình ký kết là khung cơ sở, quan trọng để cán bộ cơ sở thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc người có công...

Những nội dung đưa vào chương trình ký kết sẽ được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Hàng năm tổ chức sơ kết để báo cáo kết quả với Bộ LĐ-TB&XH và xác lập kế hoạch hàng năm để chương trình phối hợp đi vào thực chất hiệu quả, tốt hơn. Trung ương đoàn chỉ đạo Ban thường vụ thành đoàn, tỉnh đoàn làm việc với Sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành phối hợp triển khai hiệu quả.

Bộ trưởng yêu cầu hai bên tập trung phối hợp triển khai các nội dung thiết thực với tuổi trẻ Việt Nam.

Bộ trưởng yêu cầu hai bên tập trung phối hợp triển khai các nội dung thiết thực với tuổi trẻ Việt Nam.

8 nội dung phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

Trình bày về Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ LĐ-TB&XH và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025, Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH Vũ Xuân Hân cho biết, Hai bên sẽ phối hợp triển khai 8 nội dung chính.

Về thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách an sinh xã hội, chính sách trợ giúp xã hội, công tác trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội tới đội ngũ cán bộ đoàn, hội, đội các cấp; đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân.

Hai bên phối hợp xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên, trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên; Các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; Chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Triển khai có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết.

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Lễ ký kết.

Trình bày kết quả triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ LĐ-TB&XH giai đoạn 2017 – 2020, anh Trần Hữu, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn cho biết, các nội dung của Chương trình phối hợp đã được cụ thể hóa trong chương trình công tác, kế hoạch phối hợp công việc cụ thể hàng năm giữa Bộ LĐTBXH và Trung ương Đoàn. 63/63 địa phương đã xây dựng nội dung phối hợp giữa Sở LĐ-TB&XH và các tỉnh, thành đoàn thông qua quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành tỉnh, thành đoàn và UBND tỉnh, thành phố.

Hai bên đã phối hợp trong quá trình xây dựng các luật, chính sách liên quan đến các lĩnh vực tác động trực tiếp tới thanh thiếu nhi, như: Luật Thanh niên (sửa đổi), Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, Nghị định 74/2019/NĐ-CP, Chiến lược phát triển thanh niên... Hai bên đã chỉ đạo các cấp phối hợp thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình của Chính phủ về mục tiêu xóa đói giảm nghèo, việc làm và giáo dục nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, như: Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020, dự án phát triển thị trưởng lao động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động, Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020...

“Hai ngành đã có sự chủ động và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, tạo được sự đồng thuận, nhất trí từ Trung ương đến các địa phương. Chương trình phối hợp đã tạo tiền đề thuận lợi cho tổ chức Đoàn các cấp tham gia có hiệu quả vào công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm đối với thanh niên; công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc thanh thiếu niên và nhi đồng; phát triển mạnh mẽ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp”, anh Vũ Hữu nhấn mạnh.

VÂN KHÁNH - Ảnh: MẠNH DŨNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh