Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới

(Dân sinh) - Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này.
Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 1.

Nếu Bộ luật Lao động 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động... trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thì Bộ luật Lao động 2019 mở rộng thêm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động cùng một số tiêu chuẩn riêng.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 2.

 Điều 169 Bộ luật Lao động mới nêu rõ:

- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

- Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng với lao động nam; 4 tháng với lao động nữ.

Riêng người bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu trước không quá 5 tuổi.

So với hiện nay theo Bộ luật Lao động 2012 thì tuổi nghỉ hưu của người lao động đã tăng lên đáng kể; đồng thời, với những công việc đặc thù thì việc nghỉ hưu trước tuổi cũng được quy định ràng hơn.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 3.

Như vậy, tổng số ngày nghỉ lễ, tết hàng năm sẽ nâng lên 11 ngày, trong đó: Tết Dương lịch: 1 ngày; Tết Âm lịch: 5 ngày; Ngày Chiến thắng (30/4 Dương lịch): 1 ngày; Ngày Quốc tế lao động (1/5 Dương lịch): 1 ngày; Ngày Quốc khánh: 2 ngày; Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch): 1 ngày.

Trong những ngày này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 4.

 

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 5.

Với những trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì vẫn được coi là hợp đồng lao động.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 6.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 7.

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; nếu áp dụng thời giờ làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; không quá 40 giờ/tháng; không quá 200 giờ/năm, trừ một số trường hợp đặc biệt được làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 8.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 9.

Thậm chí, trong một số trường hợp, người lao động còn được đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước, như:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận;

- Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn;

- Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

- Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;

- Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

- Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Đồng thời, người lao động cũng được quyền yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động; các chi phí của việc cung cấp do người sử dụng lao động chi trả...

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 10.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 11.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 12.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 13.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 14.

Tiền lương trả cho người lao động là số tiền để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 15.

Nhằm minh bạch tiền lương của người lao động, Bộ luật này yêu cầu mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương người lao động, trong đó ghi rõ: Tiền lương; Tiền lương làm thêm giờ; Tiền lương làm việc vào ban đêm; Nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)…

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 16.

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương (trước đây lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố).

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 17.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 18.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 19.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 20.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 21.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 22.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 23.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 24.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 25.

Bộ luật Lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 và toàn bộ những điểm mới - Ảnh 26.


Đồ họa TRẦN HUYỀN